Teamcoaching

Elke groep heeft twee doelen. Werken in een team vraagt om gelijkwaardige aandacht voor zowel de groep als het doel. Het doel en het team zijn verbonden met elkaar. Als teamcoach heb ik oog voor beide aspecten.
Vaak is de neiging als het niet loopt, om zelf nog harder te gaan lopen of om het op te geven. Beiden vaak leidend tot frustratie en niet tot het gewenste resultaat. Je gaat uit verbinding.

Het lijkt tegenstrijdig om dan stil te staan bij de samenwerking, daar is immers helemaal geen tijd voor. Echter als je als team vastloopt in de teamontwikkeling, het bereiken van doelen of beiden, dan is het juist tijd voor herverbinding.

Werkwijze
Als ik met een team werk richt ik me in beginsel op het collectief. Hierbij zijn drie basiselementen van belang: binding, ordening en balans. Het team vormt samen een geheel, waarvan elk individu onderdeel is en zijn bijdrage aan levert.

Samen met jullie ga ik op zoek naar de kern van het probleem waarbij verbinding centraal staat. Mijn begeleiding is gericht op de versterking van het teameffectiviteit en de onderlinge samenwerking. Dit vraagt om met-en van elkaar leren, een open houding en reflectie.

Hierbij maak ik gebruik van diverse methoden en interventietechnieken die ik inzet passend bij het gezamenlijk geconstateerde probleem en jullie hulpvraag. Ik begeleid jullie bij het voeren van het goede gesprek, dit vraagt meer dan je denkt. Zo komt ook de onderstroom aan de orde. Dit geeft inzicht, begrip en draagt bij aan een nieuwe frisse insteek.

Ik ben ervan overtuigd dat het stil staan bij de samenwerking zorgt voor meer betrokkenheid en begrip en het vergroten van de effectiviteit zodat jullie als team weer met energie en plezier de schouders eronder willen zetten.

Maak een afspraak

Teamcoaching

Elke groep heeft twee doelen. Werken in een team vraagt om gelijkwaardige aandacht voor zowel de groep als het doel. Het doel en het team zijn verbonden met elkaar. Als teamcoach heb ik oog voor beide aspecten.
Vaak is de neiging als het niet loopt, om zelf nog harder te gaan lopen of om het op te geven. Beiden vaak leidend tot frustratie en niet tot het gewenste resultaat. Je gaat uit verbinding.

Het lijkt tegenstrijdig om dan stil te staan bij de samenwerking, daar is immers helemaal geen tijd voor. Echter als je als team vastloopt in de teamontwikkeling, het bereiken van doelen of beiden, dan is het juist tijd voor herverbinding.

Werkwijze
Als ik met een team werk richt ik me in beginsel op het collectief. Hierbij zijn drie basiselementen van belang: binding, ordening en balans. Het team vormt samen een geheel, waarvan elk individu onderdeel is en zijn bijdrage aan levert.

Samen met jullie ga ik op zoek naar de kern van het probleem waarbij verbinding centraal staat. Mijn begeleiding is gericht op de versterking van het teameffectiviteit en de onderlinge samenwerking. Dit vraagt om met-en van elkaar leren, een open houding en reflectie.

Hierbij maak ik gebruik van diverse methoden en interventietechnieken die ik inzet passend bij het gezamenlijk geconstateerde probleem en jullie hulpvraag. Ik begeleid jullie bij het voeren van het goede gesprek, dit vraagt meer dan je denkt. Zo komt ook de onderstroom aan de orde. Dit geeft inzicht, begrip en draagt bij aan een nieuwe frisse insteek.

Ik ben ervan overtuigd dat het stil staan bij de samenwerking zorgt voor meer betrokkenheid en begrip en het vergroten van de effectiviteit zodat jullie als team weer met energie en plezier de schouders eronder willen zetten.

Maak een afspraak

Kennismaken?

Geïnteresseerd in een vrijblijvende kennismaking? Ik kom graag bij u langs voor een oriënterend gesprek. Neem daarvoor contact op via de mail of het telefoonnummer, zoals vermeld op deze site.