Mediation

Soms wordt een samenwerkingsprobleem zodanig groot ervaren of is de onderlinge relatie dusdanig verstoord dat er meer nodig is dan teamcoaching dan is het mogelijk om mij als mediator in te zetten. Eigenlijk is mediation op alle momenten in een conflictsituatie geschikt. Mijn focus ligt op het zoeken naar de mogelijkheden voor herverbinding; het behoud en herstel van de arbeidsrelatie en betrokkenheid op de werkvloer. Tijdens een mediationgesprek ga ik samen met jullie om tafel om de oorzaak van het conflict boven water te krijgen en om te kijken wat er nodig is om door te kunnen, liefst met elkaar. 

Mediation kan ook effectief worden ingezet bij het voorkomen van problemen of conflicten. Tenslotte kan door het inzetten van mediation ook de samenwerking binnen een team of afdeling verbeterd worden. Ik ben hierin als mediator onafhankelijk en de gesprekken vinden plaats op basis van vrijwilligheid. Tijdens de mediation zijn alleen de belanghebbenden aanwezig. Alles wat tijdens het traject met elkaar wordt besproken of gedeeld blijft vertrouwelijk en hiervoor geldt geheimhouding. Aan het eind van het traject wordt aan de hand van de conflictpunten en de tot stand gekomen overeenstemmingen een overeenkomst opgesteld waarin beide partijen zich kunnen vinden en aan verbinden. Na ondertekening van deze overeenkomst is het traject afgerond.